Print

Sheetmetal Shear

1.6mm capacity

R 5 000.00 ex vat